Το μαγαζι μας

Από 1 Οκτωμβρίου έως 15 Μαϊου στους εσωτερικούς χώρους.
Από 15 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου στον κήπο.